Peilbesluit Utrecht-Maarssenbroek

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Utrecht-Maarssenbroek vastgesteld. Dit peilbesluit geldt voor de gebieden Hoograven, Kanaleneiland, Lage Weide, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid, Utrecht Stad (inclusief een klein gedeelte van de Liesbosch te Nieuwegein), Tuindorp, Voordorp, Zuilen en de Kromme Rijn (deels).


Zie ook

Achtergrondinformatie over het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt)