Wijziging peilbesluit Langbroekerwetering, landgoed Kolland (2019) vastgesteld

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de wijziging op het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Langbroekerwetering, landgoed Kolland (2019) vastgesteld op 18 december 2019. Deze wijziging heeft betrekking op het gebied van landgoed Kolland.

De wijziging op het peilbesluit en het inspraakrapport liggen van 10 januari tot en met 21 februari 2020 ter inzage bij het waterschap en is ook te raadplegen via de linkjes op deze pagina. Het ontwerp-wijziging op het peilbesluit heeft eerder ter inzage gelegen van 13 augustus tot en met 23 september 2019.

Beroep

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-wijziging, kan binnen zes weken na bekendmaking, beroep instellen bij de Rechtbank in Utrecht.


Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) kunt u contact opnemen met Corina Wijnen via e-mail corina.wijnen@hdsr.nl). Of telefonisch via 030-209 7152.