Termijn doorgeven knelpunten waterhuishouding Langbroekerweteringgebied verlengd

Gepubliceerd op 20 oktober 2015

De termijn voor het doorgeven van knelpunten in de waterhuishouding van het Langbroekerweteringgebied is verlengd. Het waterschap neemt de knelpunten mee bij het opstellen van een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor het gebied. Tot en met 18 december 2015 kunnen eigenaren en gebruikers reageren via de interactieve kaart op de website van het waterschap.

Peilbesluit Langbroekerwetering

De inventarisatie van knelpunten in de waterhuishouding maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot een nieuw peilbesluit. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen van een gebied vast.

Waarom een extra termijn?

Recent heeft het waterschap een tijdelijke pomp geplaatst bij de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) Melkwegwetering aan de Landscheidingsweg in Wijk bij Duurstede. Die is bedoeld voor wateraanvoer naar de Langbroekerwetering. Zo blijft het waterpeil in deze belangrijke watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) op het normale niveau, wordt het water voldoende ververst en komt de kwetsbare fundering van oude gebouwen niet droog te staan. Het plaatsen van een tijdelijke pomp is nodig omdat de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering op dit moment onvoldoende gevoed kunnen worden vanuit de Lek. Het peil in de Lek is namelijk al enige tijd laag.

De plaatsing van de pomp wekte reacties op bij diverse agrariërs in het gebied: waarom water het gebied in pompen, het is al zo nat. Deze signalen vormden aanleiding voor het opnieuw openstellen van de mogelijkheid knelpunten in de waterhuishouding door te geven.

Daarom nodigt het waterschap iedereen uit om deze (en andere) knelpunten over het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) te melden via de interactieve kaart op de webpagina over het peilbesluit Langbroekerwetering. Dat kan tot en met 18 december 2015.