Peilbesluit Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Nieuwegein vastgesteld op 12 februari 2014. Het peilbesluit bestaat uit drie onderdelen: Plettenburg, Oudegein en Nieuwegein West. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied. Hier leest u de laatste ontwikkelingen en vindt u achtergrondinformatie over onder meer het doel van het peilbesluit.