De Stichtse Rijnlanden rijdt op Groengas

Juni 2012 zijn de eerste 14 Groengasauto's van De Stichtse Rijnlanden de garage uitgereden. Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink heeft daarvoor op 28 juni 2012 het startschot gegeven. Intussen staat de teller al op 118! Zo'n 130 dienstauto's van De Stichtse Rijnlanden en Muskusrattenbeheer gaan op het schone, duurzame, maar ook kostenbesparende Groengas rijden.

Groengasauto's De Stichtse Rijnlanden

Wat is Groengas?

Groengas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het wordt geproduceerd door vergisting, uit biogas, bijvoorbeeld van mest, groente-, fruit- en tuinafval of rioolslib. Die laatste mogelijkheid maakt het extra interessant voor De Stichtse Rijnlanden. Wat is er nou mooier dan de waterschapsauto's te laten rijden op energie uit je eigen afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine)? Zover is het nu nog niet, maar het is wel een mogelijkheid die het waterschap serieus bekijkt.

Slinger aan uitbreiding vulpuntennet

In mei 2013 zijn er in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden vier groengasvulpunten: in Nieuwegein, in Utrecht, in 't Goy en in Harmelen. De verwachting is, dat er snel meer zullen volgen. De Stichtse Rijnlanden geeft met de grote hoeveelheid auto's die op Groengas rijden een flinke slinger aan de uitbreiding van het vulpuntennet in de regio.

Waarom Groengas?

In 2011 heeft de werkgroep Duurzame mobiliteit van De Stichtse Rijnlanden in een aantal sessies de mogelijkheden voor vergroening van het wagenpark op een rijtje gezet. Verschillende mogelijkheden passeerden de revue. Het vervangen van de bestaande auto's door modernere zuiniger exemplaren, elektrische auto's of Groengasauto's. Ook is gekeken naar verschillende beloningssystemen en naar initiatieven als 'Het nieuwe rijden'. Het rijden op Groengas scoorde op alle fronten het beste, ook qua kosten. Elektrisch rijden viel snel af, vanwege de veel hogere kosten. Groengas scoorde bij de overblijvers als beste met de laagste uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Lees er meer over in de factsheet Groengas.

Nieuwe auto's, nieuw uiterlijk

In december 2011/januari 2012 is het wagenpark Europees aanbesteed. De waterschapsmedewerkers gaan rijden in verschillende typen Fiats, die standaard rijden op Groengas. Voor de muskusrattenbestrijders is een speciaal type Dacia Duster op Groengas ontwikkeld, samen met marktpartijen. Alleen enkele autotypen die heel veel trekkracht nodig hebben, bijvoorbeeld om boten uit het water te trekken, rijden op diesel. De nieuwe auto's hebben ook een ander uiterlijk gekregen: de huisstijl van De Stichtse Rijnlanden, maar dan in een frisse uitvoering.

De vervanging van bestaande eigen en leaseauto's van De Stichtse Rijnlanden door Groengasauto's loopt nog door tot 2015.


Filmpje: het wagenpark van De Stichtse Rijnlanden

still filmpje wagenpark