Plannen Park Oudegein in het AD

Park Oudegein in Nieuwegein ligt naast de Doorslag. Overtollig water uit het park stroomt via een gemaal en een sloot, naar De Doorslag. Als de KWA in werking is, wordt deze afvoerroute afgesloten met een stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen).

Een pittige bui kan dan zorgen voor wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het park. Het verplaatsen van het gemaal langs de Doorslag naar de andere kant van het park biedt uitkomst.

En deze maatregel is een kans om nog wat extra maatregelen in het park uit te voeren die de waterkwaliteit verbeteren én de molen weer watervoerend maken.

In het arikel in het AD Utrechts Nieuwsblad van 16 mei leest u meer over de plannen.


Het artikel in het AD UN van 16 mei 2019