Landmeetkundig onderzoek voor KWA

Kempes Landmeten BV uit Elst doet tussen 26 maart en 6 april landmeetkundig onderzoek bij de Enkele Wierinke (nabij Fort Wierickerschans) en in Lopik (Knooppunt Polsbroek en de Lansing). Landmeters fotograferen en meten de positie en de hoogte van alle elementen in en rondom watergangen en kunstwerken in. Dit gebeurt in het kader van de uitwerking van de 'no-regret'-maatregelen voor de KWA+.

Het is mogelijk dat de landmeters voor het onderzoek percelen kort betreden. Zij zullen uiteraard hierbij zo voorzichtig mogelijk zijn, en voorafgaand bij de woning (indien aanwezig) aanbellen.


Meer informatie:

Mocht u vragen hebben over de onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marcel Wijstma, tel. (030) 634 5897 of Marcel.Wijstma@hdsr.nl