Polsbroek

Eén van de routes van de KWA loopt door de Lopikerwaard en langs Polsbroek.

De grootste flessenhals in de route wordt als eerste aangepakt: Polsbroek. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) onder de Slangeweg, vormen een knelpunt in de wateraanvoer.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten, Hier wordt ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeterd, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

Op deze pagina leest u meer over de plannen voor Polsbroek.

De stuw bij de Slangenweg

De stuw bij de Slangenweg

De plannen voor Polsbroek

Plannen Polsbroek op de kaart

Op de illustratie ziet u de plannen voor Polsbroek. Het gaat om de aanleg van een bypass, verbreding van de Lange en Verlegde Vliet en aanpassing van kunstwerken waaronder een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg.

Vervolgproces

Het projectplan voor de maatregelen is Polsbroek is vastgesteld. Inmiddels is er een aannemer geselecteerd die het ontwerp zoals beschreven in het projectplan, verder gaat uitwerken en alle maatregelen gaat uitvoeren.

Zodra de plannen zijn uitgewerkt en bekend is wat de impact hiervan is voor de omgeving, organiseren we een (digitale) gebiedsavond.

In de plannen hanteren we de volgende randvoorwaarden:

  • overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt;
  • woningen zullen bereikbaar blijven en wegafsluitingen worden voorkomen;
  • het waterschap zal  rekening houden met de bereikbaarheid van de verschillende (vervoers)bedrijven;
  • er blijft tijdens de werkzaamheden doorgang voor alle typen verkeer, waarbij wel enige vertraging kan optreden.

Uitvoering van de maatregelen is gepland van eind 2021 tot halverwege 2022.

Projectplan vastgesteld

De plannen voor Polsbroek zijn in meer detail beschreven in een projectplan. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 23 april tot en met woensdag 3 juni 2020, begeleid door een video-presentatie. Deze video-presentatie vindt u onderaan deze pagina. Tijdens de inspraakperiode zijn vijf zienswijzen ingediend. In het gelijktijdig vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan.

Hieronder vindt u de link naar het projectplan en de presentatie.

Maatregelen capaciteitsuitbreiding Lopikerwaardroute incl. Polsbroek

Maatregelen_LPWPB

Op de kaart ziet u de maatregelen die nodig zijn in de Lopikerwaard. In de cirkel staan de maatregelen voor het dorp Polsbroek.

Presentatie inspraak ontwerp-projectplan Polsbroek

Meer weten

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Miriam Duijkers, T. +316 1161 4726 of E: miriam.duijkers@hdsr.nl

Over de maatregelen in Polsbroek verschijnt ook een nieuwsbrief. Het eerste nummer vindt u hieronder.