De Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute

varen nabij camping IJsselstein

Een deel van het water voor West-Nederland voert het waterschap aan via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In en langs deze route zijn verschillende maatregelen nodig.

De maatregelen op een rij

  • Aanleg opstelplaats mobiele pompen bij de Zuidersluis
  • Vergroten doorstroming van de Doorslagsluis in Nieuwegein
  • Verplaatsen gemaal Park Oudegein
  • Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel om doorstroming te vergroten

De Doorslagsluis in Nieuwegein

Het water dat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de GHIJ wordt aangevoerd, stroomt eerst door de Doorslag. In de Doorslag ligt de Doorslagsluis, een historisch sluisje, dat al een tijd niet meer in gebruik is. De sluis vormt wel een knelpunt in de aanvoerroute. Het waterschap onderzoekt verschillende opties om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing. Uitgangspunt van het waterschap is om de sluis te behouden.

Maatregelen Park Oudegein

Park Oudegein in Nieuwegein ligt naast de Doorslag. Overtollig water uit het park stroomt via een gemaal en een sloot, naar De Doorslag. Als de KWA in werking is, wordt deze afvoerroute afgesloten met een stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen). Dit is nodig om te voorkomen dat door het extra aangevoerde water, het waterpeil in het park te hoog wordt en er wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) ontstaat.

Nadeel is dat bij een harde bui het overtollig water uit het park niet meer afgevoerd kan worden.

Daarom is het nodig om het gemaal te verplaatsen van de oostzijde van het park naar de westzijde, direct naast de Doorslag. Om de waterafvoer uit het park op orde te brengen is het tevens noodzakelijk om een aantal nieuwe duikers aan te leggen en stuwen aan te passen / te plaatsen.

Voordelen van deze oplossing:

  • er komt altijd een betere doorstroming in het park. Dit is positief voor de waterkwaliteit.
  • tijdens de inzet van de KWA zal minder snel wateroverlast optreden in Park Oudegein.

Het nieuwe gemaal komt naast de historische molen Oudegein te staan. Met deze maatregel wordt ook gehoor gegeven aan de wens van Molenstichting Oudegein. Zij willen de molen Oudegein weer aansluiten op het watersysteem van het park. Zo kan de molen zijn oude functie weer vervullen en wordt de educatieve waarde vergroot.

Opstelplaats mobiele pompen Zuidersluis

Het Noordergemaal (in 2017 gerenoveerd) pompt tijdens de KWA water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar West-Nederland. Om extra zoetwater te kunnen leveren zijn mobiele pompen nodig. Daarom gaat het waterschap een opstelplaats voor deze pompen realiseren, met een adequate stroomvoorziening.

Baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Door de rivier te baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem), kan er tijdens zeer droge zomers ook extra water naar West-Nederland worden aangevoerd. Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt opgegepakt in een apart project. Het project heet de GHIJ, waarin het waterschap behalve het baggeren ook de oevers en kades op gaat knappen.

Meer informatie over dit project vindt u op de speciale projectpagina.

Ja, ik wil op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen langs deze aanvoerroute? Geef dan uw gegevens aan ons door:

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Martijn Oosting, T. 06 2029 4006 of E: MartijnOosting@hdsr.nl