HDSR

Zoeken

Achtergrond Capaciteitstoename KWA

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn in 2015 gestart met een gezamenlijk project in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater: het project Capaciteitstoename KWA, stap 1. Met dit project realiseren we de eerste stap naar een sterke zoetwatervoorziening voor West-Nederland in droge perioden.

Klimaatverandering

Droogte is niet nieuw. Sinds het droge jaar 1976 wordt al nagedacht over deze problematiek en is onder andere de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) bedacht. De KWA bestaat uit een aantal rivieren, zoals de Oude en Leidsche Rijn, Gekanaliseerde Hollandse IJssel en grote watergangen in het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden. Hiervoor wordt zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek ingenomen. Door klimaatverandering zal de KWA in de toekomst vaker ingezet worden en zal de benodigde capaciteit groter worden. Om dat te kunnen realiseren zullen er de komende jaren maatregelen getroffen worden in het gebied van De Stichtse Rijnlanden.

Balans opmaken

Vorig jaar zijn de leden van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland geïnformeerd over het project. De verkenningsfase nadert nu de besluitvormende fase, dus hoog tijd om met elkaar de balans op te maken. Dit is woensdag 25 mei 2016 gebeurd. Tijdens deze bijeenkomst waren naast de bestuurders van de beide waterschappen ook vertegenwoordigers aanwezig van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatsbosbeheer, de gemeente Lopik en de Krimpenerwaard.