HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Kleinschalige WaterAanvoervoorziening (KWA)

Wat houdt KWA in?

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch blijkt dat tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, er in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar is als gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel.

De Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, bieden hiervoor gezamenlijk een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Echter door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Lees meer over het project.
Om dat extra water aan te kunnen voeren, zijn maatregelen nodig.

Het project gebeurt in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland.

KWA op de kaart

Capaciteitstoename KWA

Op de kaart ziet u naast de huidige aanvoerroute ook waar werkzaamheden moeten plaatsvinden om de capaciteitstoename te kunnen realiseren. Bij het bepalen van de te nemen maatregelen is uitgegaan van een frequentie van het in werking stellen van de KWA van circa eens in de 8 jaar, voor een periode van maximaal 3 maanden.

Wanneer gebeurt wat?

Planning

Inlaat Hekendorp: een belangrijke schakel in de aanvoerroute

Inlaat Hekendorp

De gerenoveerde inlaat Hekendorp

Laatste nieuws

In beeld

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan aanvoer van zoet water vanuit het midden van het land? Deze animatie brengt dit helder in beeld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de omgevingsmanager Liesbeth van Doorn, doorn.ae@hdsr.nl.

Welke maatregelen zijn nodig?

  • Oplossen knelpunten Oude en Leidsche Rijn;
  • Oplossen knelpunten Enkele Wiericke;
  • Route Koekoek-Keulevaart optimaliseren;
  • Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) tot diepte van 20 cm  onder de leggerdiepte (alleen deel onder de legger);
  • Reservering locatie mobiele pompen/gemaal voor Zuidersluis;
  • Beheren van het zomerpeil van de boezem van Rijnland op -0,61 m N.A.P.

Meekoppelkansen

Omdat het waterschap langs de aanvoerroutes op verschillende plekken maatregelen moet nemen, zijn er ook kansen om extra maatregelen te nemen of bestaande problemen op te lossen. De zogenaamde 'meekoppelkansen'.

Meer informatie over deze kansen vindt u hier.

Park Oudegein

Het verbeteren van de waterhuishouding bij Park Oudegein in Nieuwegein is een meekoppelkans.