Waaiersluis

Wat is een waaiersluis: “Tegen de stroom in”

De bouw van het sluizencomplex, als onderdeel van de kanalisatie van de Hollandsche IJssel, begon in 1854. Hoofdinspecteur Jan Blanken van de Waterstaat ontwierp het complex dat in 1860 open ging voor het scheepvaartverkeer.

In de jaren 1919-1920 is de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) in zijn geheel verhoogd tot het huidige niveau. Het sluizencomplex is gerenoveerd in 1984. De schutsluis heeft twee waaierdeuren. Daarom kreeg het de naam Waaiersluis.

Een waaiersluis is een type schutsluis dat voor het eerst in 1808 is toegepast. Het bijzondere is, dat de sluisdeuren naar beide kanten toe, ook in stromend water, gesloten kunnen worden. Dat kan zelfs tegen de stroom in.

Juist vanwege de waaierdeuren kan de sluis behalve als schutsluis, ook nog functioneren als uitwaterings-, inundatie (Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.)- en tijsluis.

Waaiersluis

Transport en vervanging immense deuren Waaiersluis

In 2018 zijn de nieuwe sluisdeuren voor de Waaiersluis in Gouda geïnstalleerd. De nieuwe deuren, van maar liefst 5,5 bij 4,5 meter, zijn via een speciaal transport aangekomen uit Duitsland. Het vervoer van deze bijzondere deuren via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) leverde veel bekijks op.

De aannemer heeft de oude waaierdeuren eruit gehaald en op de kant gezet. De her te gebruiken onderdelen van de oude waaierdeuren werden losgehaald en overgezet op de nieuwe; duurzaam hergebruik van materialen.

Tentoonstelling waaierdeuren

Op donderdag 4 juni 2020 droeg Jeroen Haan, dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de historisch belangrijke waaierdeuren van de Waaiersluis bij Gouda over aan de heer Maarten Slot, bestuursvoorzitter van de Stichting Waterliniemuseum. De deuren worden permanent tentoongesteld voor publiek in Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Cathelijne van Haselen, e-mail Cathelijne.van.haselen@hdsr.nl