Waaiersluis

Wat is een waaiersluis: “Tegen de stroom in”

Het complex bestaat uit het Waaiergemaal, spuisluizen en de schutsluis. De bouw van het sluizencomplex, als onderdeel van de kanalisatie van de Hollandsche IJssel, begon in 1854. Hoofdinspecteur Jan Blanken van de Waterstaat ontwierp het complex dat in 1860 open ging voor het scheepvaartverkeer.

In de jaren 1919-1920 is de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) in zijn geheel verhoogd tot het huidige niveau. Het sluizencomplex is gerenoveerd in 1984. De schutsluis heeft twee waaierdeuren. Daarom kreeg het de naam Waaiersluis.

Een waaiersluis is een type schutsluis dat voor het eerst in 1808 is toegepast. Het bijzondere is, dat de sluisdeuren naar beide kanten toe, ook in stromend water, gesloten kunnen worden. Dat kan zelfs tegen de stroom in.

Juist vanwege de waaierdeuren kan de sluis behalve als schutsluis, ook nog functioneren als uitwaterings-, inundatie (Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.)- en tijsluis.

Waaiersluis

Waaiersluis

Transport en vervanging immense deuren Waaiersluis Gouda

In 2017 en 2018 zijn nieuwe sluisdeuren voor de Waaiersluis in Gouda geïnstalleerd. De nieuwe deuren zijn toen via een speciaal transport aangekomen uit Duitsland.

Bij de overslaglocatie ‘Het Vette varken’ in Haastrecht is de 1e deur op een ponton geladen en naar Gouda gevaren. De 2e deur kwam op transport naar de Waaiersluis in Gouda. Het vervoer via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) leverde toen veel bekijks op.

Vanaf april 2018 begon de aannemer met de vervanging van de waaierdeuren. Dit gebeurde in vier dagen tijd. De oude waaierdeuren zijn eruit gehaald en op de kant gezet. De her te gebruiken onderdelen van de oude waaierdeuren werden losgehaald en overgezet op de nieuwe. De deuren zijn maar liefst 5,5 bij 4,5 meter.

Tentoontstelling waaierdeuren

Op donderdag 4 juni 2020 droeg Jeroen Haan, dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de historisch belangrijke waaierdeuren van de Waaiersluis bij Gouda over aan de heer Maarten Slot, bestuursvoorzitter van de Stichting Waterliniemuseum. De deuren worden permanent tentoongesteld voor publiek in Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Cahtelijne van Haselen, e-mail Cathelijne.van.haselen@hdsr.nl