Sluizen

In de komende jaren worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Doorslagsluis (Nieuwegein) en de Waaiersluis (Gouda). Deze twee sluizen markeren het gekanaliseerde gedeelte van de Hollandsche IJssel. In het oosten verbindt de Doorslagsluis de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) met het Amsterdam-Rijn Kanaal en vervolgens de Lek. In het westen vormt de Waaiersluis de grens tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Hollandsche IJssel en is daarmee tevens onderdeel van de primaire waterkering (Een primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier (dijk)).

Één van de ambities is watererfgoed behouden, benutten en beleefbaar te maken waar dat kan. Deze sluizen maken onderdeel van dit erfgoed.

Waaiersluis in Gouda

Wat gaan we doen?

Het waterschap heeft het ‘Waaiercomplex’, bestaande uit een schutsluis en een spuisluis, enkele jaren geleden in eigendom gekregen van Rijkswaterstaat, met de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De bijzondere waaierdeuren van dit rijksmonument zijn in 2017 vervangen.

Daarnaast is het Waaiercomplex onderdeel van een primaire kering (dijkring 14-1) en dient te voldoen aan de waterveiligheidseisen. Het complex ligt op de overgang naar de Hollandsche IJssel (HIJ) welke onder invloed is van getijdewerking.
Het waterschap bereidt plannen voor om het Waaiercomplex in Gouda op te knappen om ook in de toekomst voldoende veiligheid te garanderen.

Doorslagsluis in Nieuwegein

Wat gaan we doen?

Het uitgangspunt van het waterschap is om de Doorslagsluis te behouden. Hiervoor zijn herstelwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden combineren wij bij voorkeur met de maatregelen voor de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). De Doorslagsluis vormt namelijk een knelpunt in de aanvoer van voldoende water naar West-Nederland tijdens extreem droge zomers. Intentie is om de omgeving te betrekken bij de maatregelen.