Sluizen

In de komende jaren worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Doorslagsluis (Nieuwegein) en de Waaiersluis (Gouda). Deze twee sluizen markeren het gekanaliseerde gedeelte van de Hollandsche IJssel. In het oosten verbindt de Doorslagsluis de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) met het Amsterdam-Rijn Kanaal en vervolgens de Lek. In het westen vormt de Waaiersluis de grens tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Hollandsche IJssel en is daarmee tevens onderdeel van de primaire waterkering (Een primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier (dijk)).

Één van de ambities is watererfgoed behouden, benutten en beleefbaar te maken waar dat kan. Deze sluizen maken onderdeel van dit erfgoed.

Waaiersluis in Gouda

Wat gaan we doen?

De Waaiersluis in Gouda is een Rijksmonument dat nog vol in bedrijf is om het peil op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) op hoogte te houden, (zoet) water te leveren aan de westerse waterschappen en tevens scheepvaart mogelijk te maken voor het schutten van (met name) recreatievaartuigen.

De Waaiersluis is onderdeel van een primaire kering (dijkring 14-1) en ligt op de overgang naar de Hollandsche IJssel (HIJ) – welke onder invloed is van getij - en het gekanaliseerde deel van de Hollandsche IJssel. Het ‘Waaiercomplex’ bestaat uit een schutsluis, een gemaal en spuisluizen.

Enkele jaren geleden heeft Rijkswaterstaat het beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en de Waaiersluis overgedragen aan het waterschap. De bijzondere waaierdeuren van dit rijksmonument zijn in 2017 vervangen.

Het waterschap bereidt plannen voor om het Waaiercomplex in Gouda op te knappen om ook in de toekomst voldoende veiligheid te garanderen. Meer informatie over de benodigde werkzaamheden op het complex is eind 2020 bekend. De uitvoering wordt voorzien eind 2021.

Doorslagsluis in Nieuwegein

Wat gaan we doen?

Het uitgangspunt van het waterschap is om de Doorslagsluis te behouden. Hiervoor zijn herstelwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden combineren wij bij voorkeur met de maatregelen voor de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). De Doorslagsluis vormt namelijk een knelpunt in de aanvoer van voldoende water naar West-Nederland tijdens extreem droge zomers. Intentie is om de omgeving te betrekken bij de maatregelen.