Pilot proefvakken oevers IJsselstein

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming en golfslag van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap verschillende proefvakken aangelegd. Met deze pilot hebben we de aannemersmarkt uitgedaagd om innovatieve en duurzame oplossingen te vinden om de oever te beschermen. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling te geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Vier proefvakken afgerond

Vier proefvakken IJsselstein zijn in maart 2019 opgeleverd. Ieder proefvak is uitgevoerd door één aannemer. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd.  De ontwerpen van de proefvakken zijn als geheel goed bruikbaar voor vervolgwerkzaamheden, maar ook losse onderdelen leveren ons veel informatie voor het vervolg.

Monitoren

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Nog drie varianten

De pilot wordt uitgebreid met nog drie varianten. Deze varianten worden zo eenvoudig mogelijk ontworpen, waarbij de huidige houten damwandplanken op verschillende manieren worden hergebruikt.

Wandelpad

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de Meerlobrug bij Jachthaven Marnemoende is toegankelijk voor wandelaars. Als de volgende drie varianten worden aangelegd wordt het wandelpad weer tijdelijk afgesloten.

Pilot proefvakken afgerond

Overzicht vanaf het water
Afgedekt met jute waar plantjes door groeien
Fauna uittreedplaats
Stalen damwand met een plasdras er achter
Beplanting groeit

Contact en vragen?

Heeft u vragen over dit project dan kunt u mailen naar informatieghij@hdsr.nl.