Pilot proefvakken oevers IJsselstein

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming en golfslag van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap verschillende proefvakken aangelegd. Met deze pilot hebben we de aannemersmarkt uitgedaagd om innovatieve en duurzame oplossingen te vinden om de oever te beschermen. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling te geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Vier proefvakken afgerond

Vier proefvakken IJsselstein zijn in maart 2019 opgeleverd. Ieder proefvak is uitgevoerd door één aannemer. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd.  De ontwerpen van de proefvakken zijn als geheel goed bruikbaar voor vervolgwerkzaamheden, maar ook losse onderdelen leveren ons veel informatie voor het vervolg.

Monitoren

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Nog twee varianten

De pilot wordt uitgebreid met nog twee varianten. Aannemer Straver en Zn. uit IJsselstein gaat vanaf 31 augustus aan het werk.  Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal). Omdat de houten planken onder water nog van goede kwaliteit zijn worden deze hergebruikt. De houten planken worden schoongemaakt, het slechte deel wordt afgezaagd en de plank wordt op zijn kop weer terug geplaatst.

Wandelpad

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de Meerlobrug bij Jachthaven Marnemoende is toegankelijk voor wandelaars. Tijdens de werkzaamheden tussen september en november is wandelpad weer tijdelijk afgesloten. Er is een omleiding via de Zuid-IJsseldijk die met borden wordt aangegeven.

Pilot proefvakken afgerond

Overzicht vanaf het water
Afgedekt met jute waar plantjes door groeien
Fauna uittreedplaats
Stalen damwand met een plasdras er achter
Beplanting groeit

Contact en vragen?

Heeft u vragen over dit project dan kunt u mailen naar informatieghij@hdsr.nl.