Verbeteren oevers Nieuwegein

Wat gaan we doen?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) (lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs de oever van de Doorslag in Nieuwegein. Het gaat om het gedeelte tussen de Koekoekslaan en de Geinoord. Aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. uit Genemuiden voert de werkzaamheden uit. Het werk duurt tot medio juli 2020.

Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. De aannemer werkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. In deze periode kunnen omwonenden van het trillen van de damwand enige geluidshinder ervaren. De aannemer probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het wandel- en fietspad zijn tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk. Het niet toegankelijke deel wordt afgezet met bouwhekken en bebording. Op de situatiekaart ziet u waar de werkzaamheden zijn.

Hergebruik houten planken

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw. De aannemer verwijdert het slechte gedeelte van de planken, het deel dat zich boven water bevond. Vervolgens maakt de aannemer de planken schoon en dan zijn ze weer zo goed als nieuw voor hergebruik. De planken uit Nieuwegein hergebruiken we bij projecten in het Kromme Rijngebied.

Wandelpad

In opdracht van gemeente Nieuwegein legt de aannemer een looppad aan langs het water, naast het fietspad. Hiermee wordt de veiligheid voor de fietsers en voetgangers verhoogd. Door de aanleg van het wandelpad in het werk aan de oever mee te nemen, worden de overlast en de uitvoeringskosten beperkt.

Contact en vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering naar aanleiding van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Tebezo, Dirk Beens, e- mail d.beens@tebezo.nl of tel 06 82723464. Of met de toezichthouder op het werk Jan van Paridon, e- mail j.vanparidon@tijhuis.nl of tel 06 29530750. 
Vanuit het waterschap kunt u contact opnemen met informatieghij@hdsr.nl