Fotoalbum pilot proefvakken afgerond

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, aan de westkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, direct ten noorden van camping De Voormolen, heeft het waterschap met 4 verschillende proefvakken aangelegd. Een proef om uit te proberen hoe de oever het beste beschermd kan worden op een specifieke locatie. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Overzicht vanaf het water - april 2019

Overzicht vanaf het water

De paal wordt nog wit geverfd voor zichtbaarheid

Beschoeiing waarbij de damwand is afgedekt met jute en een FUP

Afgedekt met jute waar plantjes door groeien

Beschoeiing met plas-draszone

Beschoeiing afgewerkt met basaltkeien

Dubbele kunststof damwand met plas-draszone

Beschoeiing met een ijsvogelwand

Beschoeiing van stalen damwand met (kano)steiger

Stalen damwand afgewerkt met hergebruikt hout van oude oever

Kunststofconstructie afgewerkt met de oude damwandplanken

Fauna uittreedplaats

Fauna uittreedplaats

Stalen damwand met een plasdras er achter

Stalen damwand met een plasdras er achter

Beplanting groeit

Beplanting groeit

Begroeiing slaat aan

Beplanting bloeit

Beplanting groeit