Volop belangstelling tijdens informatieavond (baggeren) Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 30 juni 2017

Zo’n 50 mensen bezochten de informatieavond over het (baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem)) van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) op 29 juni 2017. Het waterschap liet zien wat er tot nu toe is gedaan met de opbrengst uit de vijf informatiebijeenkomsten die in januari en februari jl. plaatsvonden. De aannemer lichtte de baggerwerkzaamheden toe, die in augustus 2017 starten. Na de presentaties konden bezoekers bij de informatietafels vragen stellen over het Programma GHIJ en de baggerwerkzaamheden.

Oogst eerdere informatiebijeenkomsten

Het waterschap heeft ongeveer 150 reacties ontvangen tijdens de eerdere informatiebijeenkomsten. Circa 10% van die reacties had betrekking op de kansen en ontwikkelingen die belangstellenden signaleerden. Bij de overige 90% ging het om wensen voor individuele situaties, zoals het verzoek om een ligplaats, het onderhoud van de oever/beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) en het snoeien van overhangend hout. Het waterschap legde uit hoe er omgegaan wordt met deze verschillende onderdelen en gaf antwoord op de veel gestelde vragen.

Baggeren

In augustus 2017 begint Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw uit Velddriel met het baggeren van de GHIJ. De aannemer start met het traject Oudewater-Gouda. Op donderdag 20 juli 2017 houdt de aannemer een informatieavond in Haastrecht, om de werkzaamheden voor dat specifieke gedeelte toe te lichten. De aannemer informeert de belanghebbenden hier nog over.


Meer informatie

Meer informatie over het Programma GHIJ en baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) vindt u op pagina hieronder. Hier kunt u zich ook abonneren op de e-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van onder meer de baggerwerkzaamheden.