Start inspraak ontwerp-projectplan Baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 12 januari 2017

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel stroomt tussen Nieuwegein en Gouda over een lengte van circa 32 kilometer. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt om meerdere redenen gebaggerd.

Voor deze werkzaamheden is een ontwerp-projectplan opgesteld. Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage van 12 januari 2017 tot en met 23 februari 2017.

Zienswijze

Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, kunt u die uiterlijk tot en met 23 februari 2017 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u om een afspraak maken met de heer E.P. 't Hart van de afdeling Ingenieursbureau, telefoonnummer (030) 634 58 28.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.

Informatiebijeenkomsten

Op 23 januari (Zalencentrum St. Joseph te Montfoort), 24 januari (Hotel Restaurant Abrona te Oudewater), 25 januari (Partycentrum De Lantaern te Nieuwegein) en 9 februari (Bibliotheek IJsselstein) en 16 februari (Theater Concordia te Haastrecht) worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.