Onderzoek mogelijke explosieven in Oudewater ivm baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 17 juli 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag tussen Gouda en Nieuwegein de komende jaren opknappen, te beginnen met baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Nabij de machinefabriek in Oudewater kunnen mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn in de rivier. Daarom onderzoeken duikers het water op mogelijke explosieven vanaf woensdag 19 juli 2017. De werkzaamheden duren ongeveer 5 dagen, als er niets gevonden wordt.  Als ze explosieven aantreffen, worden ze verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat er veilig kan worden gebaggerd.

Niet gesprongen explosieven

Uit historisch onderzoek weet het waterschap dat op sommige plekken in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel bommen en munitie terecht zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is bij normaal recreatief gebruik niet gevaarlijk, maar kan dat bij baggerwerkzaamheden wel zijn. Alle verdachte metalen objecten uit het historisch onderzoek zijn met een onderzoeksboot in kaart gebracht. Deze objecten moeten allemaal benaderd worden door gespecialiseerde duikers. In veel gevallen blijken de verdachte objecten onder andere winkelwagentjes, verkeersborden, fietsen en andere metalen voorwerpen te zijn.

Veiligheidsmaatregelen voor scheepvaart

Tijdens de duikwerkzaamheden is aan een duikvlag te zien dat er duikers bezig zijn. Gedurende de duikwerkzaamheden kan de scheepvaart enige oponthoud ondervinden. Dat zal nooit meer zijn dan maximaal 1 uur. Er zijn geen langdurige stremmingen noodzakelijk tijdens de duikwerkzaamheden.

Planning

Het baggerwerk van het 32,5 kilometer lange traject start op 1 augustus 2017 en begint met het deel van de Waaiersluis in Gouda tot aan de Hekendorpseweg 39 ten westen van Oudewater. De aannemer verwacht hiermee eind oktober 2017 klaar te zijn. Van begin november tot half december 2017 is het traject van Oudewater tot Montfoort aan de beurt. Het laatste deel van het werk, tussen Montfoort en Nieuwegein, wordt met een kleine overlap tussen half november en eind maart 2018 uitgevoerd. Ook de Doorslag in Nieuwegein wordt dan meegenomen.

Waarom baggeren

Het waterschap gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel / de Doorslag tussen Nieuwegein en Gouda de komende jaren opknappen, te beginnen met het baggerwerk. Sinds de jaren ’70 zijn er nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd. Om de vaarweg voldoende diep te houden voor de pleziervaart, is dat hard nodig. Met het baggeren zorgt het waterschap er ook voor dat er meer water door de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel kan stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd.


Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Jaap Belo, via telefoonnummer (030) 634 5842 of e-mail jaap.belo@hdsr.nl