Inloopavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, gedeelte Oudewater - centrum Montfoort

Gepubliceerd op 13 oktober 2017

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw uit Velddriel houdt op dinsdag 24 oktober 2017 een inloopavond over het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Belangstellenden uit Oudewater en Montfoort kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 in Oudewater. De aannemer voert het werk uit in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Toelichting werkzaamheden

Tijdens de inloopavond geeft de aannemer een toelichting op de baggerwerkzaamheden. U hoort wanneer en waar de machines te verwachten zijn en wat de aannemer eraan doet om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het gaat dan onder meer om geluidshinder voor bewoners langs het water, hinder voor de scheepvaart en eventueel extra wachttijd voor wegverkeer bij de Hoenkoopsebrug. Deze brug zal tijdelijk vaker opengaan in verband met de afvoer van bagger. De aannemer zorgt ervoor dat er altijd een passeerstrook voor de scheepvaart beschikbaar blijft.

Het baggerwerk van het 32,5 kilometer lange traject is op 1 augustus 2017 gestart met het deel tussen de Waaiersluis in Gouda en de westkant van Oudewater. Het traject loopt door tot aan de Doorslagsluis in Nieuwegein.

Waarom baggeren

Het waterschap gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel /Doorslag tussen Nieuwegein en Gouda de komende jaren opknappen, te beginnen met baggeren. Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. Het werk is nodig om deze 32,5 kilometer lange vaarweg voldoende diep te houden. Ook kan er dan meer water door de GHIJ stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd.


Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u iets melden over het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem), mailt u dan naar baggerenghij@hdsr.nl. Meer informatie over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt u op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/ghij. Voor vragen over het programma en het aanmelden voor de e-nieuwsbrief kunt u mailen naar informatieghij@hdsr.nl.