Denk/praat mee over opknappen en ontwikkelen van de Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 5 januari 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende jaren aan de slag met de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen Nieuwegein en Gouda. We knappen kades en oevers op en gaan baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Ook komt er beleid voor ligplaatsen.

Het waterschap wil de omgeving hier graag bij betrekken. Welke plannen heeft u om de rivier en de omgeving te verbeteren? Welke ontwikkelingen ziet u? Het doel is om gezamenlijk de rivier als totaal te verbeteren.

Daarom houdt het waterschap een aantal informatieavonden op 23 januari (Zalencentrum St. Joseph te Montfoort), 24 januari (Hotel Restaurant Abrona te Oudewater), 25 januari (Partycentrum De Lantaern te Nieuwegein), 9 februari (Bibliotheek IJsselstein) en 16 februari (Theater Concordia te Haastrecht). aanvang 20.00 uur. Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Doel van de avond

De avond start met een toelichting op de diverse werkzaamheden die nodig zijn. Daarna kunt u hierover vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap tijdens een informatiemarkt. We willen met eigenaren langs de rivier in gesprek over het onderhoud van bomen en struiken op de keringen en over het onderhoud van de oevers. Er is volop ruimte voor grondeigenaren, agrariërs, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en recreanten om initiatieven of mogelijke ontwikkelingen te bespreken bij de diverse standjes. U kunt denken aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie, educatie, cultuurhistorie, beleving, zichtbaarheid en waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden).
Het waterschap neemt uw inbreng, waar mogelijk, mee in een visie op de rivier.

Het waterschap werkt nauw samen met de gemeenten en de provincies in het gebied. In Oudewater is in 2016 een avond over het ligplaatsenbeleid gehouden. Belangstellenden die toen al hebben gereageerd, hoeven dat nu niet opnieuw te doen. De inbreng neemt het waterschap al mee in de visie.

Werkzaamheden

De rivier krijgt een baggerbeurt om voldoende water af te kunnen voeren tijdens natte perioden en voldoende zoet water naar West-Nederland aan te kunnen voeren tijdens droogte. Om veilig te kunnen blijven wonen in het gebied worden kaden verbeterd en oevers opgeknapt. En er komt beleid voor ligplaatsen. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersveiligheid op het water.


Vijf informatieavonden

Het waterschap houdt een aantal informatieavonden:

-23 januari, Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 te Montfoort
-24 januari, Hotel Restaurant Abrona, Broeckerstraat 20 te Oudewater
-25 januari, Partycentrum De Lantaern, Utrechtsestraatweg 4 te Nieuwegein 
-9 februari, Bibliotheek IJsselstein, Overtoom 7 te IJsselstein 
-16 februari, Theater Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Hier kunt u ook inspiratie opdoen welke ontwikkelingen en initiatieven kansrijk zijn. Vanaf 12 januari 2017 vindt u daar het ontwerp-projectplan voor de baggerwerkzaamheden. Hierop is inspraak mogelijk.