Aannemer legt baggeren op de Hollandsche IJssel stil

Gepubliceerd op 8 november 2017

Het grond- en waterbouwbedrijf Van den Biggelaar heeft de baggerwerkzaamheden die zij voor het waterschap uitvoeren, om hen moverende redenen, stilgelegd.  Het stilleggen van de baggerwerkzaamheden staat los van de door de aannemer geleverde kwaliteit. HDSR en de aannemer bekijken of er een voor beide partijen aanvaardbare oplossing mogelijk is.