Aankondiging inloopavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw uit Velddriel houdt op donderdag 20 juli 2017 een inloopavond over het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het werk voor het gedeelte vanaf de Waaiersluis in Gouda tot aan de Hekendorpseweg 39 ten westen van Oudewater, start op 1 augustus 2017. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen in Grand Café Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht. De aannemer voert het werk uit in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Toelichting werkzaamheden

Tijdens de inloopavond geeft de aannemer een toelichting op de baggerwerkzaamheden. U hoort wanneer en waar de machines te verwachten zijn en wat het bedrijf eraan doet om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het gaat dan om geluidshinder voor bewoners langs het water en de hinder voor de scheepvaart bij de Waaiersluis. Maar ook om de wachttijd bij de Witte brug in Haastrecht en de Wilhelmina van Pruisenbrug bij Hekendorp in verband met de afvoer van bagger. De aannemer zorgt er voor dat er altijd  een passeerstrook openblijft, dat de bruggen niet opengaan tijdens de spits en dat er omleidingsroutes zijn voor het wegverkeer. De GHIJ is geen officieel zwemwater, daarom is zwemmen in de rivier op eigen risico. In verband met de toename van het aantal vaarbewegingen door het baggeren, wordt zwemmen ten zeerste afgeraden.

Planning baggerwerkzaamheden en informatieavonden

Het baggerwerk van het 32,5 kilometer lange traject start op 1 augustus 2017 en begint met het deel van de Waaiersluis in Gouda tot aan de Hekendorpseweg 39 ten westen van Oudewater. De aannemer verwacht hiermee eind oktober 2017 klaar te zijn. Van begin november tot half december 2017 is het traject van Oudewater tot Montfoort aan de beurt. Het laatste deel van het werk, tussen Montfoort en Nieuwegein, wordt met een kleine overlap tussen half november en eind maart 2018 uitgevoerd. Ook de Doorslag in Nieuwegein wordt dan meegenomen. De aannemer houdt tegen die tijd weer informatieavonden.

Waarom baggeren

Het waterschap gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel /Doorslag tussen Nieuwegein en Gouda de komende jaren opknappen, te beginnen met baggeren. Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. Het werk is nodig om de vaarweg voldoende diep te houden. Ook kan er dan meer water door de GHIJ stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of wilt u iets melden over het baggeren, mailt u dan naar baggerenghij@hdsr.nl. Voor vragen over het programma kunt u mailen naar informatieghij@hdsr.nl.