Dijk- en oeververbetering Willeskop

Tussen Oudewater en Montfoort, aan de zuidkant van de GHIJ, moet zowel de dijk als de oever verbeterd worden. Het waterschap is in 2019 gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt). Deze dijk of kade moet nu en in de toekomst overstromingen van de lagere polders voorkomen bij hoog water in de rivier.

De oeverbeschoeiingen willen we ook vernieuwen. De oever bestaat uit diverse soorten constructies en is tevens een regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren). De staat van de oeverconstructies is geïnspecteerd en de regionale waterkering is in 2019 getoetst.

Plangebied

Het project Willeskop is gelegen tussen (globaal) de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort, aan de zuidzijde van de GHIJ. We gaan niet overal aan de slag. Waar en op welke manier de oever en waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) aangepast worden is nog niet duidelijk.

Planning van de werkzaamheden

Het project Willeskop staat aan het begin van de verkenningsfase. Binnen deze fase wordt alle relevante informatie verzameld en worden alternatieven opgesteld en afgewogen om ten slotte te komen tot een voorkeursvariant

Het waterschap is in 2019 gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) en welke maatregelen er moeten worden genomen. Dit is tegelijk gedaan met de onderzoeken langs de noordkant van de GHIJ (project GHIJ-Noord). Zie de link hieronder voor meer informatie over de grondonderzoeken.

We willen in 2021 de uitvoering van de maatregelen starten, na de planvorming, procedures en gesprekken met bewoners en belanghebbenden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u mailen naar  informatieghij@hdsr.nl