Baggeren

Waarom baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Het water dat door de GHIJ stroomt, neemt slib met zich mee. Dat slib hoopt zich op de bodem van de rivier op waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg. Dit weghalen van slib heet baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en kan er op de rivier gevaren blijven worden. Baggeren is dus nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?))diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd.

Voldoende zoet water

Daarnaast heeft ons waterschap een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West- Nederland in extreem droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Water-Aanvoer Midden Nederland (KWA).

Aanbesteding

De aanbesteding van de baggerwerkzaamheden is in voorbereiding. In juli 2020 is bekend welk bedrijf of consortium de baggerwerkzaamheden in de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gaat uitvoeren.

Na aanbesteding wordt duidelijk welke aannemer de werkzaamheden uitvoert en op welke wijze de aannemer te werk gaat. De planning is dat de baggerwerkzaamheden na de zomer zullen starten. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u hierover via de website, de digitale nieuwsbrief en bewonersavonden.

Vaarseizoen

Vanwege hinder en stremming wordt er niet gebaggerd tijdens het vaarseizoen tussen 1 juni en 1 september.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem)? Dan kunt u contact opnemen via baggerenghij@hdsr.nl