Kopie van Fotovoorbeelden van richtinggevende principes

De foto's laten voorbeelden zien van de richtinggevende principes

Watergerelateerde ontwikkelingen in de uitwaarden geven ruimte aan verschillende doelen

Foto-watergerelateerde ontwikkelingen

Groene oevers waar het kan

Foto-groene oevers waar het kan

Jaagpad blijft waar mogelijk behouden en toegankelijk

Foto-jaagpad

Vaarweg op orde

Foto-vaarweg op orde

Voldoende en schoon water

Foto-voldoende en schoon water

Watererfgoed beleefbaar maken door middel van informatie

Foto-watererfgoed