HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Het programma

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt van Nieuwegein naar Gouda, dwars door de historische stadjes IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht. Het waterschap gaat de komende jaren aan de slag langs de rivier. Er liggen diverse opgaven, die we aangrijpen om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als totaal te verbeteren. Dat doen we samen met de omgeving.

Wat gaan we doen?

We knappen kaden en oevers op en gaan baggeren. Hiermee zorgen we er ook voor dat de aanvoer van zoet water in perioden van droogte, en afvoer in natte periode gewaarborgd is. Parallel aan deze werkzaamheden is ons ligplaatsenbeleid in ontwikkeling. Dit laatste doen we vanuit onze rol als nautisch en vaarwegbeheerder van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Synergiekansen

Samen met de omgeving willen we (synergie)kansen verkennen en pakken waar dat kan. We maken daarbij gebruik van een aantal richtinggevende principes.

Actueel

Impressie bewonersavonden

Bewonersavond Montfoort

In januari en februari heeft het waterschap vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd over de aanstaande baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Nieuwegein en Gouda.

Baggeren en overhangende beplanting

Overhangende begroeiing

De komende jaren worden de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag gebaggerd. Dit is nodig om de vaardiepte en de aan- en afvoer van water te garanderen. 
Heeft u beplanting langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Controleert u dan of dat minimaal twee meter boven de watergang hangt. Is dit niet het geval? Wilt u dan snoeien tot minimaal twee meter boven het water.

Kernkwaliteiten

Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De kaart laat zien welke kernkwaliteiten de rivier heeft. Het uiterlijk van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt bepaald door de waterstaatkundige geschiedenis. Dat is ons watererfgoed. Het laat zien hoe de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel functioneel is gebruikt en zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen. Deze geschiedenis mag gezien en verteld worden.

U wilt varen?

P1050099

Als u wilt varen op de rivier gelden er regels. 
Momenteel stelt het waterschap een ligplaatsenbeleid op.

Accenten en richtinggevende principes

Kernkwaliteiten

Op de kaart ziet u accenten op dynamiek, wonen en werken, watererfgoed, recreatie en natuur. Deze zijn richtinggevend bij de werkzaamheden aan oevers en keringen. Het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel willen we weloverwogen doen, met respect voor de geschiedenis, maar met onze blik op de toekomst gericht.

Vergunning voor werken in, langs, op wateren en waterkeringen

Voor werken in, langs, op het water en de waterkering is een vergunning nodig.

Op de hoogte blijven

Abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma, neem dan contact op met het projectteam informatieghij@hdsr.nl

  • Programmamanager, Jan Smorenburg
  • Omgevingsmanager a.i., Wendalin Kolkman
  • Technisch manager, Steven van Twist