Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Beeldmerk

Samenwerken aan een veilige en mooie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De GHIJ is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de GHIJ een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart.
Het waterschap is beheerder van de GHIJ, de dijken langs de GHIJ en een deel van de oevers. Een groot deel van de oevers is in eigendom van derden.

We maken de GHIJ als totaal veiliger en mooier. We knappen onze dijken, kaden en onze oevers op en gaan de GHIJ baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Dat willen we graag samen met het gebied doen.

Planning

We doen niet alles tegelijk, omdat dat een te grote klus is. Daarom werken we gefaseerd aan de verschillende onderdelen.

Actueel

Projecten GHIJ op de kaart

Projectenkaart

Op de kaart ziet u de projecten in en langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Oevers

De oevers langs de rivier zijn niet overal stevig genoeg. We knappen de oevers die in ons eigendom zijn  niet allemaal in één keer op. De slechtere stukken pakken we eerst aan.

Dijken

Één van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Baggeren

Beunbak met duwboot aangepast formaat

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) (het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Zo kan er ook voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Sluizen

Waaiersluis Gouda

Het waterschap bereidt plannen voor om het Waaiercomplex in Gouda, waar de Waaiersluis onderdeel van uitmaakt, en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen.

Varen en ligplaatsen

P1050099

Voor het varen op de rivier en het gebruikmaken van ligplaatsen gelden regels. Op de pagina varen vindt u  meer informatie over de vaarwegen in beheer van het waterschap  Of lees meer over ligplaatsen.

Duurzaamheid

Hergebruik houten planken

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en onze omgeving.

Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw op een andere locatie.

Samenwerken met de omgeving

Uitsnede folder Samen met de omgeving-3

We betrekken de inwoners en gebruikers van het gebied graag zo vroeg mogelijk. Per project vullen we dat verder in.
Ook willen we zoveel mogelijk de ambities realiseren die we samen met de betrokken overheden hebben benoemd.

Op de hoogte blijven

Molen Oudegein

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het projectteam  informatieghij@hdsr.nl of over het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) baggerenghij@hdsr.nl

Of abonneer u op onze elektronische nieuwsbrief.

Graag komen wij met u in contact om u te informeren over de werkzaamheden op of nabij uw perceel en bij de voorbereiding/uitvoering van projecten langs de GHIJ. Wilt u uw contactgegevens aan ons doorgeven?