Historie Waaiersluis

Historie Waaiersluis

Historie

De bouw van het sluizencomplex, als onderdeel van de kanalisatie van de Hollandsche IJssel, begon in 1856. Hoofdingenieurs van de Waterstaat ontwierpen het complex dat in 1860 open ging voor het scheepvaartverkeer. In de jaren 1919-1920 is de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) in zijn geheel verhoogd tot het huidige niveau. Het sluizencomplex is gerenoveerd in 1984. De schutsluis heeft twee waaierdeuren. Daarom kreeg het de naam 'Waaiersluis'.

Een waaiersluis is een type schutsluis dat voor het eerst in 1808 is toegepast. Het bijzondere is, dat de sluisdeuren naar beide kanten toe, ook in stromend water, gesloten kunnen worden. Dat kan zelfs tegen de stroom in! Juist vanwege de waaierdeuren kan de sluis behalve als schutsluis, ook nog functioneren als uitwaterings-, inundatie (Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.)- en getijdesluis.

Overdracht van Rijkswaterstaat

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het Waaiercomplex enkele jaren geleden in eigendom gekregen van Rijkswaterstaat, met de overdracht van de (GHIJ). Het complex bestaat uit het Waaiergemaal, spuisluizen en de schutsluis.

Vervangen waaierdeuren

Vervangen waaierdeuren

Begin december 2017 is er een niet alledaagse klus geklaard. Onder steeds slechter wordende weersomstandigheden zijn de deuren van de Waaiersluis in Gouda er één voor één uitgetild en op de kant gezet. Ze verkeren in slechte staat en dus is vervanging noodzakelijk. De deuren zijn geïnspecteerd en o.a. met 3D apparatuur ingemeten. Hiermee kan een exacte kopie worden gemaakt van deze bijzondere waaierdeuren.