Vervangen oeverbeschoeiing Montfoort

In Montfoort is eind 2019 (vanaf 26 augustus tot 15 november) de oeverbeschoeiing vervangen tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan. Aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf een ponton op het water is de oude beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) verwijdert en is er een  een nieuwe stalen damwand de grond in getrilt. Voor de veiligheid heeft het waterschap om de 100 m een drenkelingentrap aangebracht die voorzien is van een zichtbare gele beugel.

Wandelpad

Gelijktijdig met het vervangen van de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) heeft de gemeente het wandelpad hersteld Het wandelpad was hierdoor tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor wandelaars. Ten behoeve van de veiligheid is het niet toegankelijke deel afgezet met bouwhekken en bebording.

Tijdelijk geen aanlegplaatsen

Op een gedeelte van het traject zijn 3 x 24 uurs ligplaatsen voor de recreatievaart. Tijdens de werkzaamheden waren er beperkte aanmeermogelijkheden. De gemeeente heeft de oude bolders vervangen door nieuwe houten bolders.

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw. De planken kunnen niet in Montfoort worden hergebruikt, omdat het deel boven water in slechte staat is. Deze stukken worden afgezaagd en daarmee zijn ze te kort voor hergebruik op deze plek. De aannemer zaagt het slechte deel van de planken af en maakt ze schoon. Daarna zijn ze weer zo goed als nieuw en worden ze gebruikt bij projecten in de Kromme Rijng, Oude Kromme Rijn en de Capargouw.