Fotoalbum pilot proefvakken afgerond

Beschoeiing met plas-draszone

April 2019. Beschoeiing waar achter een gedeelte plas-draszone. Water- en oeverplanten groeien hier beter dan in de diepe vaargeul. Ook is het een mooie plek voor amfibieën en vissen.