Fotoalbum pilot proefvakken afgerond

Stalen damwand afgewerkt met hergebruikt hout van oude oever

April 2019. De stalen damwand is boven water afgewerkt met hergebruikt hout van de oude oever. Ook is een fauna uittreedplaats (FUP) aangelegd. Dit is een ondiepe zone met een flauw talud waar dieren (bijvoorbeeld kikkers en de waterspitsmuis) makkelijk het water in en uit kan gaan. Tussen de damwand en het jaagpad is de oever afgewerkt met een kleilaag.