Fotoalbum pilot proefvakken afgerond

Beschoeiing afgewerkt met basaltkeien

April 2019. De oever is bekleed met basaltkeien. Hieronder zit een stalen damwand die niet zichtbaar is.