Fotoalbum pilot proefvakken afgerond

Beschoeiing waarbij de damwand is afgedekt met jute en een FUP

Afgedekt met jute waar plantjes door groeien

April 2019. Damwand is afgedekt met jute waar plantjes door groeien. Op de foto is een fauna uittreedplaats zichtbaar. Hierdoor kunnen dieren eenvoudig uit het water komen.