Waterschap kapt twee populieren langs Hollandsche IJssel in Hekendorp

Gepubliceerd op 29 mei 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat begin juni 2020 twee populieren kappen die op de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel staan. De bomen staan aan de noordzijde van het water, ter hoogte van de Hekendorpse Buurt 27 in Hekendorp. De kap is nodig om de dijk veilig te houden. Bij harde wind kunnen de bomen omwaaien. De wortels nemen dan grond mee, waardoor er een gat in de dijk kan ontstaan.

De bomen staan niet op een beschermde bomenlijst. Daarom is er geen Omgevingsvergunning nodig. Ook is er een Flora- en faunacheck gedaan. Er nestelen geen dieren in en er zijn geen bijzondere plantjes aangetroffen op de boom.  De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. De kap gebeurt in overleg met de gemeente Oudewater en de eigenaar van de grond.