Projectplan baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vastgesteld

Gepubliceerd op 4 april 2017

Binnenkort starten er baggerwerkzaamheden aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Het projectplan college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft dit plan op 28 maart 2017 vastgesteld. Voorafgaand hieraan heeft het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen, ter inzage gelegen van 12 januari tot en met 23 februari 2017. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Dieper baggeren

Deze werkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Er  wordt dieper gebaggerd, om tijdens droogte voldoende water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA).