Keringen

Dijkverbetering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Dijkverbetering GHIJ-Noord

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven–Oost (aansluiting Meerndijk) tot aan de Enkele Wiericke (Hekendorp) voldoet op een aantal plaatsen niet aan de nieuwe veiligheidsnorm die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Hoewel er geen sprake is van een onveilige situatie, is het wel van belang dat de dijk voldoende hoog en sterk is. Daarom wordt de dijk verbeterd, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het verbeteren van deze dijk valt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ). Alle dijkverbeteringen binnen het HWBP doorlopen verschillende fasen, namelijk de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase en duren in enkele jaren.

Start project

De eerste stap is om de exacte veiligheidsopgave scherp te krijgen. Zodra hierover meer bekend is, kunnen we starten met de verkenningsfase. Dan gaan we graag met belanghebbenden in overleg om de verbeteropties te verkennen.

Waar ligt de regionale kering?

De dijk ligt aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven–Oost (aansluiting Meerndijk) tot aan de Enkele Wiericke (Hekendorp). De dijk bevindt zich binnen de grenzen van gemeenten Oudewater en Montfoort en ligt volledig op grondgebied van de provincie Utrecht. Op sommige plaatsen loopt de dijk vlak langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, bijvoorbeeld in de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater, en op andere plaatsen ligt de dijk iets verder van de rivier. Daar ligt veelal een voorlandkering direct langs de Hollandsche IJssel.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u informatie delen over het gebied (bijvoorbeeld over de historie of ontwikkelingen) dan kunt u contact opnemen met Cathelijne van Haselen, omgevingsmanager - mail: cathelijne.van.haselen@hdsr.nl