Keringen

Dijkverbetering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Dijkverbetering GHIJ-Noord

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven (aansluiting Meerndijk) tot aan Hekendorp voldoet op een aantal plaatsen niet aan de nieuwe veiligheidsnorm die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Hoewel er geen sprake is van een onveilige situatie, is het wel van belang dat de dijk voldoende hoog en sterk is. Daarom wordt de dijk verbeterd, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het verbeteren van deze dijk valt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ). Alle dijkversterkingen binnen het HWBP doorlopen verschillende fasen, namelijk de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase en duren in totaal ca. 6 jaar.

Start project

De eerste stap is scherp te krijgen wat de exacte veiligheidsopgave is. Zodra hierover meer bekend is, kunnen we starten met de verkenningsfase. Dan gaan we graag met belanghebbenden in overleg om de verbeteropties te verkennen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u informatie delen over het gebied (bijvoorbeeld over de historie of ontwikkelingen) dan kunt u contact opnemen met Cathelijne van Haselen, omgevingsmanager - mail: cathelijne.van.haselen@hdsr.nl