Dijken en keringen

Langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel liggen dijken, ook wel waterkeringen of kaden genoemd. De dijken langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) beschermen de achterliggende gebieden tegen overstroming. Als de dijk doorbreekt, kan een groot deel van het Oude Rijngebied en de Lopikerwaard overstromen.

Het waterschap houdt in de gaten of de dijken en de kaden in goede conditie blijven. Daarom controleert en inspecteert het waterschap de dijken regelmatig. Waar nodig neemt het waterschap maatregelen.

Projecten

In voorbereiding:

Verschillende soorten dijken

Om veilig te kunnen wonen en leven, hebben we veilige dijken nodig. In Nederland maken de waterschappen onderscheid tussen verschillende type dijken en kaden.

Primaire keringen

Primaire keringen zijn de keringen of dijken langs de zee of de grote rivieren. In het beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden is de Lekdijk een primaire waterkering. Deze beschermt niet alleen het gehele gebied van De Stichtse Rijnlanden tegen overstromingen van de rivier, maar ook een groot deel van de Randstad. Hiervoor gelden dan ook strenge veiligheidseisen en de dijken zijn hoog.

Regionale keringen

Regionale waterkeringen zijn waterkeringen of dijken die de polders beschermen tegen water vanuit het regionale watersysteem zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De dijken langs de GHIJ zijn dus belangrijk voor de bescherming de Lopikerwaard en het Oude Rijn gebied. Ook hiervoor zijn veiligheidseisen, deze zijn echter lager dan voor een primaire kering. De provincie bepaalt de veiligheidseisen, het waterschap zorgt ervoor dat de dijken op orde blijven.

Overige waterkeringen

Op sommige plekken liggen er twee dijken parallel aan elkaar. Daar waar de regionale kering iets van het water afligt, ligt langs de GHIJ een ‘overige waterkering’ (of voorlandkering), vergelijkbaar met bijvoorbeeld een zomerdijk en een winterdijk uit de tijd dat de rivier nog niet gekanaliseerd was. Het gebied daartussen is dus van oudsher een uiterwaard.

Foto's

foto primaire kering

foto regionale kering

foto voorlandkering/overige kering

Contactinformatie

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over dijken rondom de GHIJ? Neem dan contact op met het projectteam via email: informatieghij@hdsr.nl

Voor meer informatie over de dijk aan de noordkant van de GHIJ in zijn algemeenheid kunt u contact opnemen met Cathelijne van Haselen, e-mail: cathelijne.van.haselen@hdsr.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden die in en rondom de GHIJ plaatsvinden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.