Baggeren

Waarom baggeren

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Sinds de jaren ‘70 zijn er nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd en dit is, zoals u als aanwonende ongetwijfeld heeft gemerkt, hard nodig. Daarom is het baggeren gestart. Dit is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd. Om geen nadelig effect op de oever te veroorzaken, wordt de eerste 2 meter langs de oever ongemoeid gelaten. Daarna wordt onder een flauwe hoek gebaggerd naar de gewenste diepte.

Daarnaast heeft ons waterschap een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West- Nederland in extreem droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Water-Aanvoer Midden Nederland (KWA).

Hervatten baggerwerkzaamheden

In 2017 is de aannemer, in opdracht van het waterschap, gestart met de baggerwerkzaamheden. Hierbij is een deel van het traject Oudewater naar Gouda uitgevoerd. De aannemer zag zich geconfronteerd met een tegenvaller in de wijze van uitvoering en heeft het contract beëindigd. De afhandeling is onlangs afgerond. Het waterschap bereidt nu de nieuwe aanbesteding van de werkzaamheden voor. De baggerwerkzaamheden starten op zijn vroegst na de zomervakantie van 2019. Zodra er meer duidelijk is, informeren we u hierover via bewonersavonden en onze nieuwsbrief

Overhangend hout

Veiligheid

Overhangend hout is ongewenst voor de veiligheid. De doorvaartbreedte en het zicht op de rivier ter plaatse worden beperkt, vooral in en nabij bochten, ligplaatsen en bruggen. Ook zijn er situaties waar de bomen zodanig over het water hangen, dat omvallen reëel is. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor varende passanten. Ook loshangende takken kunnen gevaar opleveren.

Onderhoud

Overhangend hout maakt onderhoud aan de oever en het baggeren van de GHIJ heel lastig en soms onmogelijk. Ook veroorzaakt de bladval van overhangend hout op de langere termijn extra aangroei van bagger op de bodem van de GHIJ.

De grondeigenaar met een perceel dat tot aan het water loopt, is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van dat perceel. Met de nieuwe Keur is de grondeigenaar ook verantwoordelijk voor het verwijderen van overhangend hout boven het water. Los van de Keur is het natuurlijk zo dat niemand een ander in gevaar mag brengen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over baggeren? Dan kunt u contact opnemen via baggerenghij@hdsr.nl