Fotovoorbeelden van richtinggevende principes

Vaarweg op orde

Foto-vaarweg op orde

Voorbeeld van het principe 'de basis op orde'