Fotovoorbeelden van richtinggevende principes

Jaagpad blijft waar mogelijk behouden en toegankelijk

Foto-jaagpad

Voorbeeld van het principe 'vergroten zichtbaarheid en toegankelijkeheid watererfgoed stimuleren'