Fotovoorbeelden van richtinggevende principes

Watererfgoed beleefbaar maken door middel van informatie

Foto-watererfgoed

Voorbeeld van het principe 'vergroten zichtbaarheid en toegankelijkeheid watererfgoed stimuleren'