Fotovoorbeelden van richtinggevende principes

Voldoende en schoon water

Foto-voldoende en schoon water

Voorbeeld van het principe 'de basis op orde'