Knelpunten in de zoetwatervoorziening

Bij droogte is er minder water beschikbaar en de kwaliteit van het water gaat ook achteruit. Dat is schadelijk voor de economie en natuur in West-Nederland. Niet alleen de landbouw maar ook de watergebruikende industrie, drinkwaterbedrijven en de scheepvaart lopen schade op. Bij langdurige droogte spelen in de regio West Nederland de volgende knelpunten:

1. Verzilting
Als de waterstanden op de rivieren laag zijn dringt het zeewater verder het land binnen. Water met een hoger zoutgehalte is schadelijk voor de hoogwaardige land- en tuinbouwgebieden (greenports), voor natuurgebieden, maar ook voor de watergebruikende industrie.

2. Onvoldoende rivierafvoer
In droge periodes leidt een lagewaterstand in rivieren en kanalen ook tot beperkingen voor de scheepvaart. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vanuitde rivier water in het gebied te krijgen, wat nodig is om alle sloten op peil te houden.

3. Geen wateraanvoer mogelijk
Dit probleem speelt in hoger gelegen gebieden als de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Door de hogere ligging zijn deze gebieden geheel afhankelijk van regenwater. Bij langdurige droogte daalt de grondwaterstandsterk en treed schade op aan natuur en landbouw.

4. Voorraad overvraagd/uitgeput - Als het extreem droog is kan een klein deel van de regio west te maken krijgen met een gebrekkige aanvoer van water uit de randmeren van de Flevopolder. Dat kan de veiligheid van dijken in dat gebied in gevaar brengen.


Knelpunten zoetwatervoorziening West-Nederland

kaart Knelpunten West Nederland