Zoetwaterplatform West-Nederland

De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland, Rijnland, Vallei en Veluwe en Amstel, Gooi en Vecht hebben samen met de provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland het voortouw genomen in de zoetwaterregio West-Nederland.

Daartoe hebben zij het Bestuurlijk Zoetwaterplatform West-Nederland opgericht. De regionale diensten Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van Rijkswaterstaat zijn ook in het Platform vertegenwoordigd.

Besluiten van het Bestuurlijk Zoetwaterplatform West-Nederland worden voorbereid door het Ambtelijk zoetwaterplatform. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert het secretariaat. Dijkgraaf Patrick Poelmann van De Stichtse Rijnlanden is voorzitter van het bestuurlijk platform.


Deelnemers Platform