Zoetwaterplatform West-Nederland

De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland, Rijnland, Vallei en Veluwe en Amstel, Gooi en Vecht hebben samen met de provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland het voortouw genomen in de zoetwaterregio West-Nederland.

Daartoe hebben zij het Bestuurlijk Zoetwaterplatform West-Nederland opgericht. De regionale diensten Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van Rijkswaterstaat zijn ook in het Platform vertegenwoordigd.

Besluiten van het Bestuurlijk Zoetwaterplatform West-Nederland worden voorbereid door het Ambtelijk zoetwaterplatform. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert het secretariaat. Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Patrick Poelmann van De Stichtse Rijnlanden is voorzitter van het bestuurlijk platform.


Deelnemers Platform