Nieuwsbrieven Platform Zoetwater

Afgelopen jaar heeft het Platform verschillende conferenties en overlegvormen georganiseerd om samen met de verschillende sectoren te werken aan te werken aan breed gedragen zoetwaterstrategie.
De uitkomsten van deze overleggen zijn vastgelegd in verschillende nieuwsbrieven.


Laatste nieuwsbrief

voorkant nieuwsbrief zoetwater november 2013