Wat wij bieden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is om diverse redenen een mooie werkgever om voor aan de slag te gaan. Bij ons doe je niet alleen maar gewoon je werk, maar kun je rekenen op vele extra's, zoals:

  • het talentprogramma als rode draad voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Dit vanuit de filosofie: maak het beste los in jezelf en in elkaar! Investeer niet zozeer in datgene waar je minder goed in bent, maar maak maximaal gebruik van je talent
  • focus op innovatie. Dit onder het motto: het kan altijd beter of handiger! Tijdens het jaarlijkse I-vent presenteert een groep collega's zijn vernieuwende ideeën aan de rest van de organisatie
  • het dijkleger dat in geval van calamiteiten de dijken gaat inspecteren. Als medewerker van ons waterschap kun je je hierbij aansluiten
  • ludieke speldenprikken van FRIS, een ‘dwarskijkende’ groep medewerkers die je inspireert/wakker schudt om bijvoorbeeld anders te kijken naar je (werk)gewoonten of naar het werk van collega’s
  • een persoonsgebonden basis budget (PBB) van 5000 euro dat je kunt inzetten voor opleidingen of andere activiteiten die je nodig acht voor je ontwikkeling
  • hulp en ondersteuning (facilitator) bij het opzetten van bijeenkomsten of evenementen
  • een actieve personeelsvereniging die regelmatig leuke uitjes en evenementen organiseert
  • een hecht team van medewerkers die hart voor de club en elkaar hebben

Bovendien is HDSR centraal in het land gevestigd (regio Utrecht).


Vragen?

Vragen over deze pagina of over werken bij het waterschap? Laat het ons weten. Stel uw vraag per e-mail via vacatures@hdsr.nl