Werken bij ons

Het waterschap is altijd in beweging!

Werken in de waterwereld is werken in een wereld die actueler is dan ooit. Klimaatverandering bijvoorbeeld zorgt voor grotere extremen in het weerbeeld: perioden van droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau wordt met grote projecten geïnvesteerd in de Nederlandse waterhuishouding. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt in dat kader samen met andere waterschappen, maar ook met provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd brengt onder meer de Omgevingswet grote uitdagingen op het gebied van ICT met zich mee. Kom je bij ons werken, dan kom je kortom terecht in een dynamische werkomgeving! Als medewerker van HDSR lever je een bijdrage aan een veilige en droge leefomgeving en kun je het verschil maken in de dienstverlening aan de inwoners in ons werkgebied.

Vacatures

Ons waterschap zoekt met enige regelmaat naar nieuwe collega's voor verschillende functies. Bekijk onze vacatures om te zien of er iets voor je bij zit.

Banner: Haal het beste uit jezelf

Wat wij bieden

Als HDSR willen wij flexibel en wendbaar zijn en oog hebben voor onze medewerkers. Wij bieden onze mensen de ruimte om zichzelf te ontplooien en om het beste uit zichzelf te halen. Bij ons doe je niet alleen gewoon je werk, maar kun je je talent in de volle breedte benutten. Bovendien kun je rekenen op vele extra's die werken bij HDSR aantrekkelijk maakt.

Video: een moderne CAO

Het waterschap kent een goede CAO met prima arbeidsvoorwaarden. In deze video zie je er meer over.

Video's: werken bij de waterschappen

Bekijk de in totaal 7 video's waarin mensen met uiteenlopende functies bij waterschappen vertellen over hun werk.

Werken anno nu

HDSR wil geen starre organisatie zijn en staat altijd open voor andere manieren van werken. Momenteel onderzoeken we hoe we de administratieve organisatie zo klein mogelijk kunnen houden en alleen daar afspraken vastleggen waar dat een toegevoegde waarde heeft. En natuurlijk speelt flexwerken een steeds grotere rol. Ons pand wordt hier steeds meer op aangepast.

Info voor nieuwe medewerkers

Treed je bij ons in dienst? Dan heb je hier toegang tot een aantal handige en relevante documenten om de administratieve afhandeling van je indiensttreding zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Je hebt hiervoor de inloggegevens nodig die je hebt gekregen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Stage lopen

HDSR heeft stagemogelijkheden voor verschillende leerjaren en schoolniveaus. Van snuffelstages tot maatschappelijke stages waarbij je nuttig werk doet.

Vragen?

Vragen over deze pagina of over werken bij HDSR? Laat het ons weten. Stel uw vraag per e-mail via solliciteren@hdsr.nl