Watertekort en droogte

De afgelopen tijd is er regelmatig neerslag gevallen. De temperaturen zijn minder hoog en het ziet er buiten niet meer droog uit. Toch is de situatie op de Utrechtse Heuvelrug nauwelijks veranderd: de regen heeft de grondwaterstand niet aangevuld en kwelstromen die in minder droge tijden zorgen voor aanvulling van het water in sloten en weteringen, komen niet op gang. Het neerslagtekort in dit gebied is nog ruim 260 mm en loopt op. Reden voor het waterschap om het onttrekkingsverbod op de flanken van de Heuvelrug in stand te houden.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater op de Heuvelrug

Update 8 september:
Droogte lijkt voorbij maar onttrekkingsverbod blijft van kracht

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater op de Heuvelrug

Met ingang van 1 juli 2020 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Deze gebieden (zie kaart) zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Met het onttrekkingsverbod willen we verdere daling van het waterpeil voorkomen en het beschikbare water zo lang mogelijk vasthouden. Het peil in de sloten en wetering is in dit gebied gezakt tot onder het niveau van de stuwen, waardoor het niet meer kan stromen. Dit kan leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

Uitzondering voor het blussen van branden

Het onttrekkingsverbod geldt niet voor de brandweer voor het blussen van branden. Bij oefeningen maakt de brandweer soms ook gebruik van oppervlaktewater. In die gevallen wordt dit water weer teruggepompt naar de bron.

Het onttrekkingsverbod op kaart

Plaatje kaart onttrekkingsverbod (flanken) Utrechtse Heuvelrug

Hier ziet u op kaart het gebied waarvoor een onttrekkingsverbod op oppervlaktewater is ingesteld.

Als u klikt op de link hieronder, kunt u op de ArcGis-kaart inzoomen tot op slootniveau en exact kijken waar het verbod geldt.

Neerslagtekort

Als er meer water verdampt en gebruikt wordt dan er valt in de vorm van neerslag, spreken we van een neerslagtekort.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater klein

Wees zuinig met water

Vitens roept op zuinig te zijn met kraanwater. En ook het waterschap geeft advies. Lees de tips om je waterverbruik te beperken of over het sproeien van je tuin of perceel.

Droogteberichten

Waterkwaliteit bij warmte

De Rietplan Houten_klein

De meeste mensen houden van de zomer. Zon, lekker buiten zijn, zwemmen. Voordat u - al dan niet met uw hond - het water opzoekt, stellen we u graag op de hoogte van de risico's die op de loer liggen bij hoge temperaturen: waar moet u op letten, waar kunt u wel zwemmen en waar maar beter niet?

Meer informatie vindt u op onderstaande pagina.