Watertekort en droogte

Het is vanaf 1 december 2020 weer toegestaan om water uit sloten en en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug te onttrekken. Na vijf maanden is de situatie zodanig verbeterd, dat een verbod op het onttrekken niet meer nodig is.

Het verbod was op 1 juli 2020 ingesteld. Het extreem droge voorjaar en de droge, hete zomer, zorgden op de Heuvelrug voor erg lage (grond)waterstanden en droogvallende sloten. Doel van het verbod was dan ook om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en de daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. De flanken van de Heuvelrug zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Gezamenlijk aanpak droogte en watertekort Utrechtse Heuvelrug belangrijk

Het is weer toegestaan om water te onttrekken uit het oppervlaktewater op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.

Dat het zo lang heeft geduurd voordat de situatie enigszins is hersteld zegt wel iets, aldus dijkgraaf Jeroen Haan: ‘In toenemende mate, ook dit jaar weer, hebben we in Nederland last van droogte. Met name de afgelopen drie jaar heeft dit veel gevolgen gehad voor onze woonomgeving, de natuur, de drinkwatervoorziening en de landbouw. Droogte is een extra groot probleem op de Utrechtse Heuvelrug, omdat dit gebied afhankelijk is van neerslag en kwelwater.

Naast droogte is wateroverlast ook een serieuze opgave. Er zijn steeds vaker heftige buien waardoor het water op de hellingen van de heuvelrug de riolering van de dorpen zwaar belast, zoals bijvoorbeeld in Amerongen.

Daarom ben ik ook zo blij met de nieuwe samenwerking op de Heuvelrug om gezamenlijk het watertekort én de wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan’.

Het gebied waar het onttrekkingsverbod van kracht was

Plaatje kaart onttrekkingsverbod (flanken) Utrechtse Heuvelrug

Het gebied waar het tussen 1 juli en 1 december verboden was om oppervlaktewater te onttrekken.

Klik op de link onder de kaart, voor een grotere versie.

Neerslagtekort

Als er meer water verdampt en gebruikt wordt dan er valt in de vorm van neerslag, spreken we van een neerslagtekort.

Onttrekken van oppervlaktewater

Wees zuinig met water

Vitens roept op zuinig te zijn met kraanwater. En ook het waterschap geeft advies. Lees de tips om je waterverbruik te beperken of over het sproeien van je tuin of perceel.

Droogteberichten

Waterkwaliteit bij warmte

De Rietplan Houten_klein

De meeste mensen houden van de zomer. Zon, lekker buiten zijn, zwemmen. Voordat u - al dan niet met uw hond - het water opzoekt, stellen we u graag op de hoogte van de risico's die op de loer liggen bij hoge temperaturen: waar moet u op letten, waar kunt u wel zwemmen en waar maar beter niet?

Meer informatie vindt u op onderstaande pagina.