Open sollicitatie

Geïnteresseerd in een functie bij het waterschap? Met behulp van het sollicitatieformulier kunt u hier een open sollicitatie plaatsen.

Stap 12

Bewaartermijn van uw sollicitatie

Het waterschap bewaart uw sollicitatie drie maanden. Gedurende deze periode worden uw gegevens vergeleken met openstaande of vrijkomende vacatures. Wanneer zich een passende vacature voordoet, ontvangt u daarvan bericht. Als u na drie maanden geen bericht heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat er zich geen mogelijkheden hebben voorgedaan. Ter bescherming van uw privacy worden uw gegevens in dat geval vernietigd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de gang van zaken rondom open sollicitaties? Bel dan met de afdeling Personeel & Organisatie, tel. (030) 209 73 71.