Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek en vraag een meetkit aan

Gepubliceerd op 11 juni 2020

Het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is begonnen en we hebben jouw hulp nodig! Met dit onderzoek krijgen we een goed beeld van de waterkwaliteit in kleine wateren. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank voor jong en oud. Dit jaar doen voor het eerst de NWB Bank en zeven waterschappen mee, waaronder De Stichtse Rijnlanden.

Schoon water is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Verschillende overheden in Nederland meten de waterkwaliteit van grote wateren. Met de hulp van inwoners kunnen wij meer inzicht krijgen van kleinere wateren, zoals sloten en kleinere plassen. Iedereen kan meedoen.

Vang de Watermonsters

Als ‘burgerwetenschapper’ ga je met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ de waterkwaliteit in jouw buurt onderzoeken. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt welke planten en dieren er in de sloot zitten. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Kinderen kunnen online een kijkje nemen in de onderwaterwereld met de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf een steentje aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. In het najaar van 2020 publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de resultaten van dit onderzoek.

Win-win situatie

Hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap hoopt dat veel mensen met deze actie meedoen: “We werken in een aantal gemeenten al samen met vrijwilligers in stedelijk gebied die regelmatig de waterkwaliteit meten. En ook in het landelijk gebied doen boeren mee aan het project de Levendige boerensloot. Maar om een goed beeld van de kleinere sloten te krijgen is alle hulp welkom.”

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.